Privacyverklaring

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door GDT Reinigingstechniek gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacy- en cookieverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 juni 2018.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website www.gdtreinigingstechniek.nl

De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door ons gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring legt GDT Reinigingstechniek, uit hoe en welke persoonsgegevens GDT Reinigingstechniek gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy- en cookieverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd.


Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt via het contactformulier op de website en persoonsgegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven door middel van cookies.

Wanneer u contact met GDT Reinigingstechniek wil opnemen middels het contactformulier (offerteformulier), vraagt GDT Reinigingstechniek u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van GDT Reinigingstechniek.


Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening. De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
Om met u in contact te komen;
Het verrichten van de aangeboden diensten;
Levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics voor de volgende doeleinden:
Het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers of lezers;
Het optimaliseren van onze diensten.


Beveiliging en bewaartermijnen
GDT Reinigingstechniek neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Uitsluitend noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een redelijke periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Blijkt na contact dat u geen interesse heeft in de dienstverlening en producten van GDT Reinigingstechniek dan worden uw persoonsgegevens binnen een korte termijn verwijderd uit ons bestand.


Verstrekking aan derden

GDT Reinigingstechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens worden nimmer verkocht.

Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Social media

webface

 

webyoutube

Aangesloten bij

webwerkspot